Taisyklės

Portale galima skelbti bet kokio turinio informaciją nepažeidžiančią LR įstatymų. Prieš skelbdami skelbimą įsitikinkite,kad pasirinkote jam tinkamą kategoriją bei subkategoriją. Draudžiama skelbti skelbimus, kurių turinys gali būti įžeidžiantis, melagingas, diskriminuojantis. Taisyklių neatitinkantys skelbimai bus pašalinti. Portalas neprisiima atsakomybės už skelbimų turinį ir neatsako dėl nuostolių, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių. Taip pat pasilieka teisę redaguoti visų skelbimų stilių bei turinį, keisti mokamų paslaugų įkainius bei šias taisykles.
Radus skelbimus,kurių turinys neatitinka interneto etiketo taisyklių ar prieštarauja LR įstatymams,prašome pranešti portalo administratoriui el.pašto adresu skelbimai@ohoskelbimai.lt. Gavus tokios informacijos, portalo administratorius pasilieka teisę atskleisti skelbimo autoriaus tapatybę teisėsaugai.