Taisyklės

Jums naudojantis mūsų paslaugomis svetainėje ohoskelbimai.lt, mes iš Jūsų gauname ir tvarkome Jūsų asmens duomenis. Tai reiškia, kad mes esame duomenų valdytojas ir privalome užtikrinti tinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei laikytis kitų reikalavimų, kylančių mums iš asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.
Į Jūsų privatumą mes žiūrime labai rimtai. Jūsų asmens duomenų neparduosime ir nenuomosime. Visus Jūsų asmens duomenis tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais. Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta , tokią kaip: Jūsų vardas, telefono numeris ,elektroninio pašto adresas, įrenginio IP adresas.

Portale galima skelbti bet kokio turinio informaciją nepažeidžiančią LR įstatymų. Prieš skelbdami skelbimą įsitikinkite,kad pasirinkote jam tinkamą kategoriją bei subkategoriją. Draudžiama skelbti skelbimus, kurių turinys gali būti įžeidžiantis, melagingas, diskriminuojantis. Taisyklių neatitinkantys skelbimai bus pašalinti. Portalas neprisiima atsakomybės už skelbimų turinį ir neatsako dėl nuostolių, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių. Taip pat pasilieka teisę redaguoti visų skelbimų stilių bei turinį, keisti mokamų paslaugų įkainius bei šias taisykles.
Radus skelbimus,kurių turinys neatitinka interneto etiketo taisyklių ar prieštarauja LR įstatymams,prašome pranešti portalo administratoriui el.pašto adresu skelbimai@ohoskelbimai.lt. Gavus tokios informacijos, portalo administratorius pasilieka teisę atskleisti skelbimo autoriaus tapatybę teisėsaugai.
Portalas ohoskelbimai.lt pasilieka teisę siūsti Jums žinutes,į Jūsų el.paštą.Įkeldami skelbimą Jūs sutinkate su šiomis taisyklėmis.